Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Du kan læse mere om, hvordan din sikkerhed er omkring dem, hvad vi bruger dem til og hvordan du undgår dem: her

Om DTT

I 1993 etableredes virksomheden Dansk Tavle Teknik A/S

Virksomhedens formål var at levere eltavler af høj kvalitet, til lav pris, primært på det danske marked.

Virksomhedens kontor og værksted blev placeret i Helsingør og således i god forbindelse med den danske transportinfrastruktur, hvilket betyder at Dansk Tavle Teknik A/S i dag er i stand til at levere eltavler til hele det danske marked, med en kort og sikker transporttid.

I 1996 blev de første lokaleforhold hurtigt for trange, hvorfor Dansk Tavle Teknik A/S flyttede til bedre og større lokaler. Den positive udvikling fortsatte. I 1997 blev selskabsformen ændret til den nuværende: Dansk Tavle Teknik A/S, som fortsat er en 100% danskejet virksomhed. Samtidig blev kontor- og produktionsfaciliteter om- og udbygget, således at Dansk Tavle Teknik A/S i dag disponerer over en stor moderne produktionskapacitet, med særdeles gode lager- og logistikforhold, hvilket sikrer en hurtig og sikker ordreafvikling, lige fra tilbud til det færdige tavleprodukt.

Ved en bevidst satsning på konstant at være med blandt de forreste indenfor brancheområdet, er det lykkedes at skabe en sund virksomhed med en sund positiv udvikling, som i dag leverer eltavler til både det nationale, såvel som det internationale marked.

Dansk Tavle Teknik A/S prissætter ethvert tavleprojekt, ved brug af vore egne kalkulationssystemer. Vort kvalificerede personale har igennem mange år været beskæftiget indenfor vort brancheområde og da Dansk Tavle Teknik A/S til stadighed vil være blandt de førende indenfor tavleproduktion, kan vi tilbyde dig at være en aktiv medspiller, med stor knowhow, i hele projektforløbet, fra ide til færdigt produkt. Uanset om projektet omhandler nye tavler, ombygning af eksisterende ældre tavler og ligeledes uanset om tavlen skal produceres på vort værksted eller arbejdet skal udføres på din adresse.

Vort projekterende personale arbejder med de nyeste EDB-tekniske hjælpeværktøjer, hvilket er medvirkende til en tilbundsgående projektering samt sikrer en dokumentationsform, som oftest kan leveres således at den passer til netop dit projektbehov. Når projektet er færdigprojekteret, herunder evt. myndighedsgodkendt og prissat, i henhold til dine ønsker, produceres tavlen på vort værksted, som har en stor kapacitet der opfylder de krav der i dag kan stilles til en seriøs samarbejdspartner, som Dansk Tavle Teknik A/S.

I vore bestræbelser på at levere et produkt, som opfylder alle stillede krav, såvel kundekrav som lov- og normkrav, har Dansk Tavle Teknik A/S udviklet et kvalitetssikringssystem, som følger retningslinierne for kvalitetssikring i henhold til ISO-normerne. Dette betyder blandt andet at intet produkt forlader vor produktion uden en afsluttende gennemgribende mekanisk og elektrisk inspektion, hvor projektspecifikationer og det færdige produkt sammenholdes.

Dansk Tavle Teknik A/S bygger primært i fabrikat TABULA, men er ikke afhængig af en enkelt leverandør af tavledele, og har en meget stor berøringsflade med leverandørerne på dette område. Dette betyder at vi kan producere dine tavler i det tavlefabrikat som passer bedst til netop din opgave.

Vi håber at din næste eltavle leveres af Dansk Tavle Teknik A/S, således at du kan opleve hvordan en opgave, stor som lille, bliver løst for dig af vore flinke og rare medarbejdere, som i en god tone arbejder for dig.

Med venlig hilsen 
Dansk Tavle Teknik A/S